Рiшення та сервiс, що пропонуються

Ми пропонуємо оригiнальнi економiчнi рiшення для систем Корпоративного зв'язку, Супутникового Iнтернета, цифрових лiнiй зв'язку Точка з Точкою, Супутникових мереж Теле- та Радiо- мовлення, мобільних та переносних систем технічного контролю типу ССТК.

Ми розробляємо та виробляємо оригiнальнi радіочастотні компоненти для своїх систем, що визначають їх ефективнiсть i економiчнiсть: МШП, Блок-конвертори, підсилювачі потужності, антени та антенно-фiдернi тракти; опромiнювачi дзеркальних антен. На замовлення виробляються синтезованi високостабiльнi конвертори дiапазонiв частот: 70/140 МГц, L-band, Ku-band, Ka-band; малогабаритнi трансивери ММДС; системи наведення антен, системи автоматизованого керування та iн. Закiнчено розробку пiдсилювачiв потужностi (HPA) дiапазонів С та Ku з потужнiстю  8, 16, 25, 50, 100 W.